GDPR

     Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas Mgr. Filipu Starému, Kunštátská 1336, 29001 Poděbrady (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Mgr. Filip Starý

 • Stary.f@seznam.cz
 • 777 950 449
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem objednávky a doručení ústních roušek zdarma. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu      1 let.
 •     ……………………………………………………………………………………………………
 • V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies – návštěva webu www.podebradysijirousky.cz
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti : Filip Starý, Kunštátská 1336, 2901 Poděbrady, email: stary.f@seznam.cz
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • Poskytovatel softwaru 
 • Agentura 
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.